Profilaktyka

Jak rozpoznać wadę wzroku?

Słaba koordynacja oko-ruchowa

Dziecko ma problemy z łapaniem, trafianiem do celu. Może też unikać zabaw wymagających dobrej koordynacji ruchowej.

Zbyt bliskie ustawienie tekstu podczas czytania, pisania lub rysowania.

Nadmierne przybliżanie się do obserwowanych przedmiotów może świadczyć o obniżonej ostrości wzroku. Przybliżanie się powoduje, że obiekt staje się większy przez co widać go wyraźniej.

Zasłanianie jednego oka podczas pisania, czytania lub rysowania.

Jeżeli dziecko często zasłania jedno oko podczas wykonywania precyzyjnych zadań, może świadczyć to o problemie z widzeniem. Prawidłowo funkcjonujący układ wzrokowy zapewnia najlepsze widzenie w przypadku kiedy patrzymy obojgiem oczu. W przypadku dysfunkcji widzenia obuocznego dziecko może próbować sobie pomóc przez wyłączenie jednego oka z widzenia, poprzez zasłonięcie go.

Pocieranie oczu, łzawienie.

Częste mruganie lub pocieranie oczu podczas wykonywania precyzyjnych czynności może świadczyć o problemach ze wzrokiem.

Senność, zmęczenie, bóle głowy

Dziecko skarży się podczas pisania, czytania, rysowania lub oglądania telewizji, że boli je głowa, szybko robi się senne i zmęczone

Pochylanie się lub odwracanie głowy na bok podczas wykonywania precyzyjnych zadań.

Naturalnie najlepszą pozycją do obserwacji jest pozycja na wprost. Pochylanie się lub odwracanie głowy może poprawić komfort widzenia jeżeli mamy do czynienia z zaburzeniami widzenia obuocznego lub nieskorygowaną wadą wzroku.

Posnania - Fashion

ul. Pleszewska 1,
61-136 Poznań

tel. 502 057 610
posnania@blochoptyk.pl

Rynek Łazarski - Lifestyle

ul. Rynek Łazarski 4,
60-731 Poznań

tel. 61 865 08 70
ryneklazarski@blochoptyk.pl

Avenida Poznań - Fashion

Poziom 0, ul. Matyi 2,
61-586 Poznań

tel. 506 234 460
avenida@blochoptyk.pl

Avenida Poznań – Lifestyle

Poziom 1, ul. Matyi 2,
61-586 Poznań
 
tel. 503 544 898
lifestyle@blochoptyk.pl

Plewiska – Family

ul. Gruwaldzka 517 C,
62-064 Plewiska
 
tel. 504 785 960
plewiska@blochoptyk.pl
Designed by: latara.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone. Bloch Optyk 2015.